Δομή Τάξεων

class-structure

Τα Κέντρα Αγγλικών Τεφάνης λειτουργούν σε μικρά, εξατομικευμένα  τμήματα καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Στα Κέντρα Αγγλικών Τεφάνης, οι μαθητές λαμβάνουν ατομική προσοχή, αυθεντικά Αγγλικά από καθηγητές με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά με σκοπό την άριστη επικοινωνία.

Ο μέσος αριθμός μαθητών ανά τάξη είναι 4 και καμία μας τάξη δεν έχει πάνω από 6 μαθητές.

Όλες οι τάξεις διδάσκονται και επιβλέπονται από τον κύριο Τεφάνη ή την κυρία Τεφάνη.